CURSUSSEN

JoRoW Watersporten biedt een aantal cursussen:

- Roei instructiecursus
- Roei(st)ers individueel en ploegbegeleiding
- Scullingcursus
- Workshops
- Materiaal- en afsteladviezen

De vraag naar extra ondersteuning binnen de roeiverenigingen wordt steeds groter. Met name de opvang en de doorstroming van nieuwe leden zonder dat zij in het bekende "zwarte gat" vallen, wordt steeds moeilijker. Wanneer nieuwe leden goed, effectief en op een leuke manier worden begeleid, dan is de kans op voortijdige leegloop sterk verminderd. Er zullen altijd mensen zijn die 'consumeren' (even proberen; Mensen zijn tegenwoordig eerder bereid te betalen voor een goed produkt of een leuke tijdsbesteding) en weer opstappen. Het is inmiddels een bekend maatschappelijk verschijnsel dat mensen over meer vrije tijd (en meer geld) beschikken, maar desondanks steeds minder tijd overhouden. Immers in die vrije tijd moeten veel meer dingen gedaan worden dan vroeger. Door goede instructeurs op de juiste plaatsen in te zetten kan door hun enthousiasme, kunde en kennis van de instructeurs de leden beter worden vastgehouden. Wanneer ook de instructeurs goede begeleiding wordt geboden blijven zij ook enthousast en is de cirkel rond. Net als de roeibeweging is ook dit een cyclische beweging.

Instructiegeven is tot op de dag van vandaag "liefdewerk-oud papier". Het "Voor-wat, Hoort-wat"-principe betekent dat de instructeur instructie geeft zoals hij het zelf heeft gehad. Uniformiteit ontbreekt op deze manier. Bovendien zijn de instructeurs onafhankelijk van elkaar bezig, waardoor er eilandjes van instructeurs en leerlingen ontstaan. Valt een groepje uit elkaar dan blijven er eenlingen over met ieder hun eigen roeibeeld en -niveau, eenlingen ook die nauwelijks andere leden kennen en dus potentiële afvallers zijn.

De vraag aan JoRoW Watersporten

Om dit verschijnsel het hoofd te bieden is mij gevraagd een instructieopzet te maken die voorziet in een efficiënte begeleiding en opleiding van de instructeurs toegespitst op de verenigingssituatie. Hierbij staat een uniforme wijze van instructie geven, roeitechniek, didaktiek, organisatie en materiaalbehandeling in theorie maar voornamelijk de praktijk moeten worden aangeleerd centraal. Het uiteindelijke doel is dat instructeurs op de juiste wijze instructie leren geven, dat de nieuwe leden allemaal hetzelfde ingangsniveau hebben voor de vervolginstructie en het geleerde weer op nieuwe leden kunnen overbrengen met hetzelfde enthousiasme en resultaat. In de hieronder beschreven opzet zijn: het doel, de werkwijze en de randvoorwaarden uitgewerkt
Voor welke instructeurs is de opleiding bedoeld.